san_francisco-1-6

san francisco, japanese tea garden, golden gate park

Japanese Tea Garden in the Golden Gate Park

Share: